Relacja ze szkolenia zorganizowanego przez GOPS Wejherowo

W dniach 1.10.2015 – 2.10.2015 w Hotelu „Rigga” we Władysławowie odbyło się szkolenie „Prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie przy zastosowaniu zasad skutecznej współpracy i właściwej oceny problemu”. Intencją jego przeprowadzenia było wskazanie wzajemnie przenikających się kompetencji osób stykających się z problemem przemocy w rodzinie oraz sformułowanie ujednoliconego podziału zadań. Na spotkaniu obecni byli m. in. przedstawiciele Policji i Prokuratury, pedagodzy szkolni, kuratorzy, psycholog i pracownicy GOPS. Fundację Pro Bono reprezentował prawnik Tomasz Palak.

Szkolenia prowadzone były przez Bożenę Wołoszyn – socjoterapeutę, trenera warsztatu, terapeutę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), mediatora rodzinny. Ponadto absolwentkę Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wielu innych specjalistycznych szkoleń przygotowujących do pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

W toku spotkania uczestnicy dyskutowali na temat dostępnych strategii pracy z rodziną mających na celu zatrzymanie przemocy oraz skuteczności zakładania tak zwanej „Niebieskiej Karty”. Omówione zostały liczne przykładowe case studies w zakresie diagnozowania rodzajów przemocy oraz tworzenia odpowiednich wobec nich środków działania. Podobnie na przykładach omówiono działania podejmowane wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Ponadto uczestnicy nabyli cenną wiedzę w zakresie ról grupowych i struktur zespołów, która będzie mogła zostać wdrożona w życie przy tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych czy grup roboczych. Wskazano również na liczne dostępne metodyki pracy w zespole i omówiono ich skuteczność w zależności od okoliczności. Szkolący się uzyskali także informacje odnośnie istniejących blokad komunikacyjnych oraz innych niekorzystnych zjawisk powstających w toku zespołowego podejmowania decyzji.

Jednocześnie w toku dwudniowego szkolenia jego uczestnicy mieli możliwość poznania się również na bardziej prywatnej płaszczyźnie – zarówno przy stole bilardowym czy konsoli gier, jak i dźwiękach gitary. Te znajomości z pewnością również zaowocują większym zrozumieniem wzajemnych postaw w toku walki z przemocą oraz po prostu „skróceniem drogi” w przypadku potrzeby zgłoszenia się o pomoc. Tym bardziej cenną okazała się na szkoleniu obecność przedstawiciela Fundacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *