V Kongres Kobiet Pomorza

Dzięki współpracy Trójmiejskiej Akcji Kobiecej oraz Europejskiego Centrum Solidarności, w dniu 17 września 2016 r. odbył się w Gdańsku V Kongres Kobiet Pomorza pod hasłem TABU. Powstały w 2009 r. Kongres Kobiet jest ruchem społecznym, który zrzesza m.in. organizacje pozarządowe, […]

Działania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców Gniewu

Nasza Fundacja, mając na uwadze potrzebę ochrony środowiska i ludzkiego zdrowia, przystąpiła na prawach strony do postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla zakładu produkcyjnego Weber w Gniewie. Naszym celem jest skontrolowanie tego, czy zakład spełnia wymagania dotyczące ochrony środowiska pozwalające […]

Spready bankowe w kredytach walutowych – przewalutowanie przez sąd

Jest szansa na odwrócenie dotychczasowej tendencji w wyrokach polskich Sądów w zakresie spreadów bankowych. Warszawski Sąd po raz pierwszy usuwając z umowy klauzulę niedozwoloną nie usiłował wstawić żadnej regulacji „w zamian”. Co wynika z takiej interpretacji? Przypomnijmy – Sąd Ochrony […]

Relacja ze szkolenia zorganizowanego przez GOPS Wejherowo

W dniach 1.10.2015 – 2.10.2015 w Hotelu „Rigga” we Władysławowie odbyło się szkolenie „Prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie przy zastosowaniu zasad skutecznej współpracy i właściwej oceny problemu”. Intencją jego przeprowadzenia było wskazanie wzajemnie przenikających się […]

Dyskryminacja cudzoziemców w zatrudnieniu w samorządzie terytorialnym

Nagminna praktyka stosowana w ogłoszeniach o naborze w samorządzie terytorialnym, uzależniająca możliwość zatrudnienia na stanowisku pracownika samorządowego od posiadania obywatelstwa polskiego, zmusza do postawienia pytania dotyczącego jej zasadności w świetle obowiązujących przepisów prawa. Zasada swobody przepływu pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, […]

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

W pierwszej kolejności wskazania wymaga, że zawieszenie działalności może być dokonane jedynie przez przedsiębiorcę nie zatrudniającego pracowników (a więc nie dotyczy to osób pracujących na podstawie np. umów o dzieło czy zlecenia). Natomiast w przypadku spółek zawieszenie będzie skuteczne jedynie, […]