Działania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców Gniewu

Nasza Fundacja, mając na uwadze potrzebę ochrony środowiska i ludzkiego zdrowia, przystąpiła na prawach strony do postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla zakładu produkcyjnego Weber w Gniewie. Naszym celem jest skontrolowanie tego, czy zakład spełnia wymagania dotyczące ochrony środowiska pozwalające na wydanie takiego pozwolenia.

Mieszkańcy Gniewu wespół z tamtejszymi ekologami od lat protestują przeciw – ich zdaniem – szkodliwej działalności znajdującego się tam zakładu Weber. Spór toczy się m.in. w ramach postępowania dotyczącego wydania pozwolenia zintegrowanego dla zakładu, które od kilku lat toczy się przed Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Mieszkańcy Gniewu boją się o swoje zdrowie, często chorują i fakt ten wiążą z emisjami pochodzącymi z zakładu Weber.
Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją keramzytu, w którego procesie produkcji używa się jako dodatków technologicznych odpadów, co do których mówi się, że to odpady niebezpieczne.

Wobec przedsiębiorstwa od lat pojawiają się zarzuty, iż swoją działalnością, poprzez emisję w procesie wypalania keramzytu zanieczyszcza lokalne środowisko i działa w sposób szkodliwy na zdrowie ludzi. Weber argumentuje z kolei, że wszystko co robią, jest zgodne z przepisami prawa.

Zbigniew Bąkowski – były wiceszef Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku – stwierdził dla TVN24, że zakład już w 2001 roku rozpoczął produkcję keramzytu z użyciem dodatków technologicznych w postaci odpadów – w tym również niebezpiecznych, mimo, iż nie był przystosowany do takiej technologii produkcji. Przedsiębiorstwu zarzuca się również to, że zastosowanie odpadów w produkcji keramzytu to tak naprawdę utylizacja dokonywana w taki sposób, by ominąć wymogi narzucone przez przepisy prawa.

W związku z powyższym, Fundacja Pro Bono mając na celu przyczynienie się rzetelnej kontroli tego, czy przedsiębiorstwo Weber nie narusza w zakresie swojej działalności przepisów o ochronie środowiska i ustawy o odpadach, skierowała do Marszałka Województwa Pomorskiego wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wydanie zintegrowanego pozwolenia dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę w zakładzie produkcyjnym Weber w Gniewie. Na mocy postanowienia Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r., Fundacja została dopuszczona do udziału w postępowaniu na prawach strony, co umożliwi skuteczną kontrolę społeczną przy rozpoznawaniu sprawy o wydanie zintegrowanego pozwolenia dla przedsiębiorstwa Weber, poprzez zbadanie, czy w świetle wszystkich okoliczności sprawy przedsiębiorstwo nie działa wbrew przepisom o ochronie środowiska i o odpadach oraz czy w związku z tym zgodnym z prawem będzie wydanie w toku postępowania zintegrowanego pozwolenia dla zakładu Weber.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *